TriTrip

keliauti protingai

Hotel Express Online sukurta savarankiškiems ir racionaliems keliautojams. Veikia 27 metus, ją aptarnauja 68 atstovybės. Mes bendradarbiaujame tik su kokybiškais, 2*- 5* viešbučiais, kurie nori maksimaliai išnaudoti savo paslaugų išteklius, todėl dalį savo kambarių parduoda per Hotel Express Online. Todėl mes galime pasiūlyti specialų kambarių rezervą už 20%-50% mažesnes kainas. Viešbučiai linkę geriau gauti mažesnę sumą už savo paslaugas, bet panaudoti visus savo kambarius. Protinga, ar ne? Ir visi laimi. Viešbučiai naudingiau panaudoja tai ką turi, o jūs gaunate palankesnes kainas.

Susisiekime